Novinky

Pravidelné kurzy

Od septembra pravidelné kurzy na africké a brazílske perkusie s Igorom Holkom.
èíta ïalej

Odporúèame Afroportál
website by studio1.sk
Igor Holka | Campana Batucada | Afro Campana | Kursen und workshops